Tuesday, March 25, 2008

TAHNIAH di atas penubuhan INSTITUT IBN HAJAR

Kita bersyukur ke hadrat ALLAH s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya gerakan sunnah telah melangkah satu tapak lagi kehadapan dengan tertubuhnya INSTITUT IBNU HAJAR di MELAKA Tahniah sekali lagi...

Semoga gerakan sunnah akan berkembang pesat lagi di Melaka dan di negeri-negeri yang lainnya

laporan di yapis.blogspot.com

No comments: