Monday, January 21, 2008

Fatwa Syeikh Faisol Maulawi


"al-Ahbash atau (Jam'iyyah al-Masyari' al-Khairiyyah al-Islamiyyah) mereka adalah anak-anak murid al-Syeikh Abdullah al-Harari. Mereka memiliki jalan tersendiri dalam perkara akidah yang menjadikan mereka akan mengkafirkan umat Islam dan para ulamanya hanya kerana sebab-sebab yang remeh temeh. Sama halnya, mereka memiliki jalan tersendiri dalam perkara fiqh (fikah) yang berbeza dengan kebanyakan para ulama hari ini. Perbincangan dengan mereka tidak mendatangkan faedah, kerana mereka tidak akan menerima melainkan pendangan-pandangan syiekh mereka (Abdullah al-Harari). Jika kamu (orang yang meminta fatwa) menjauhi masjid-masjid mereka (golongan Ahbash), itulah yang lebih utama bagi mengelak berlakunya perbalahan yang tidak berfaedah, akan tetapi kita masih menganggap mereka sebahagian dari kaum muslimin, dan sah solat di belakang mereka, sekalipun mereka menganggap orang yang bukan dari golongan mereka sebagai kafir dan mereka tidak membenarkan solat di belakangan orang yang berbeza dengan mereka."

Syeikh Faisol al-Maulawi ialah Timbalan Presiden Majlis Kajian dan Fatwa Eropah.

Teks Arab di Bankahbash.blogspot.com

No comments: