Friday, January 25, 2008

Fatwa Samahatu al-Syeikh al-Imam Ibn Baz Rahimahullahu Ta'ala


Terhadap Kumpulan Al-AHBASH

Kumpulan al-Ahbash merupakan kumpulan sesat, ketua mereka Abdullah al-Habasyi terkenal dengan penyelewengan dan kesesatannya. Maka wajib memboikot dan menginkari aqidahnya yang batil. Dan memberi peringatan kepada masyarakat supaya menjauhinya dan tidak mendengar serta menerima apa yang mereka katakan.

No ruj. Fatwa: 1/2392. Bertarikh: 30/10/1406 hijrah

No comments: