Friday, April 18, 2008

AL-AHBASH mengkafirkan Ali al-Jufri- mengapa?Al-Harari berkata di dalam kitabnya: التعاون على النهي عن المنكر yang bermaksud “tolong-menolong di dalam mencegah kemungkaran” pada fasal “Awas wahabi yang Musyabbihah:

Yang menghairankan si Ali al-Jufri ini yang dia sendiri beri’tiqad bahawasanya Wahabi itu Mujassimah tetapi dia berkata: “Aku tidak kafirkan mereka (wahabi)” ..Bahkan sesiapa yang syak dan ragu-ragu akan kekufuran mujassimah dia kafir.

Maka bagaimana Ali al-Jufri boleh katakana tentang wahabiyyah: “mereka (wahabi) mengkafirkan sesiapa yang bertawassul dengan para nabi dan para wali, mereka mengharamkan maulid dan membaca al-Quran ke atas mayat orang islam dan mereka mengatakan Allah itu jisim yang duduk tetapi tidak boleh kafirkan mereka atau kata kepada mereka Yahudi????

Cuba perhatikan kata-katanya:

فالعجب من علي الجفري الذي يعتقد أن الوهابية مجسمة ثم يقول "أنا لا أكفرهم" بل الذي يشك في كفر المجسم هو يكفر

Yang menghairankan si Ali al-Jufri ini yang dia sendiri beri’tiqad bahawasanya Wahabi itu Mujassimah tetapi dia berkata: “Aku tidak kafirkan mereka (wahabi)” ..Bahkan sesiapa yang syak dan ragu-ragu akan kekufuran mujassimah dia kafir.

Maka si Harari ni menghukumkan si Ali al-Jufri sebagai KAFIR….Mengapa???

KERANA al-Jufri tidak mengKAFIRkan SALAFIYYAH, maka barangsiapa yang tidak mengkafirkan salafiyyah maka dia KAFIR…

Subhanallah…sehinggakan rakannya sendiri sebagai KUBURIYYAH (geng-geng penyembah kubur) tidak selamat daripada tuduhan kafir

Allah mengetahui bahawasanya Salafiyyah berlepas diri daripada pembohongan dan pendustaan mereka…tetapi orang-orang yang munsif (adil) berkata:

Allah berfirman yang bermaksud: (Ingatlah) diwaktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu mengganggapnya suatu yang ringan sahaja padahal dia disisi Allah adalah besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami) ini adalah pendustaan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali melakukan yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman.

1 comment:

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Pen Drive, I hope you enjoy. The address is http://pen-drive-brasil.blogspot.com. A hug.