Sunday, May 11, 2008

Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhailiy- Ahbash sesat lagi menyesatkanKelihatan disebelah Syeikh Wahbah ialah Syeikh Nuruddin Itr, kitabnya "Manhaju al-Naqd" digunakan di universiti-universiti di Malaysia di dalam subjek Mustolah Hadis.

No comments: