Tuesday, June 2, 2009


Terjemahan berita:"Kelmarin (2/9/2008) Abdullah al-Harariy, Pengasas dan Mursyid kerohanian bagi gerakan al-Ahbash telah meninggal dunia di Lubnan ketika umurnya 98 tahun. Kematian al-Harari tidak menghentikan perdebatan tentang keperibadiannya dan tentang kemunculan gerakan al-Ahbash ini yang dinamakan sebagai Jam'iyyah al-Masyari' al-Khairiah al-Islamiah. Al-Harari (Abdullah al-Harari) dilahirkan di Harara pada tahun 1910M, seterusnya berpindah-randah di beberapa negara Arab sebelum menetap di Lubnan pada tahun 1950M, beliau sering mengkafirkan para ulama umat Islam." (Akhbar al-Watan: Rabu 3 Ramadhan 1429, bersamaan 3 September 2008, bil. 2896 tahun kelapan)


PENGIKUT JAHIL AL-HARARI melakukan perkara bid'ah dan khurafat di kubur al-harari
lawati bankahbash.blogspot.com dan ahbash-jahil.blogspot.com

No comments: