Tuesday, December 30, 2008

Fatwa berkenaan Air Musoffa

Fatwa Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kategori : Muamalat

Tajuk :Kedudukan Air Musoffa Dan Seumpamanya

Isu :Kedudukan Air Musoffa Dan Seumpamanya


Fatwa :

Penjualan air musoffa dan sebarang jenis air yang diproses seumpamanya secara komersil adalah dilarang kerana boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah, khurafat dan penipuan.

Tarikh Pewartaan :
3 Januari 2007

Baca : 720
Oleh : Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara' Wilayah Persekutuan

No comments: